Get Adobe Flash player

Legitymacja PTSMWielka Jubileuszowa Promocja Legitymacji Międzynarodowej Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM)

LEGITYMACJA MIĘDZYNARODOWA PTSM poświadcza przynależność do Towarzystwa i jest jednocześnie atrakcyjną "kartą rabatową" Posiadacze międzynarodowej legitymacji PTSM korzystają w polskich schroniskach młodzieżowych ze zniżki noclegowej do 25% oraz z tanich noclegów w zagranicznych schroniskach młodzieżowych /młodzież do 26 roku życia korzysta dodatkowo z tysięcy innych zniżek i rabatów/.

 

Warunkiem skorzystania z zagranicznych schronisk młodzieżowych jest posiadanie Międzynarodowej Legitymacji PTSM.

KOSZT  MIĘDZYNARODOWEJ LEGITYMACJI PTSM w 2017 r. wynosi :
- w kategorii "JUNIOR" (do 26 lat) 25 zł
-  w kategorii "SENIOR"  45 zł

MIĘDZYNARODOWĄ LEGITYMACJĘ PTSM wystawiają:

  • oddziały PTSM,
  • całoroczne szkolne schroniska młodzieżowe i schroniska młodzieżowe PTSM,
  • Centra Informacji Turystyczne
  • oraz Zarząd Główny PTSM (także drogą pocztową).

UWAGA - WYSTAWIANIE MIĘDZYNARODOWEJ I KRAJOWEJ (znaczki członkowskie) LEGITYMACJI PTSM - Zarząd Główny PTSM /pok.709 i 702; VII p./; ul.Mokotowska 14; 00-561 Warszawa:

  1. w Biurze - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00
  2. podczas nieobecności pracownika w Biurze, istnieje możliwość pozostawienia wypełnionej deklaracji w Recepcji ( codziennie do godzin  wieczornych ) i odebranie legitymacji w dniu następnym.

Pragniemy, żeby każdy mógł korzystać z MIĘDZYNARODOWEJ LEGITYMACJI PTSM co utrudnia jednak niską ilość miejsc ich wystawiania. Stąd nasza sugestia współpracy przy jej upowszechnianiu. Przy wystąpieniu o 10 Legitymacji Międzynarodowych PTSM w kategorii "JUNIOR" lub "SENIOR" , 2 następne legitymacje w tej samej kategorii otrzymacie Państwo nieodpłatnie. Deklaracje (DRUK PONIŻEJ)niezbędne do wystawienia legitymacji PTSM  z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, miejsca pracy lub nauki, należy przesłać listem poleconym na adres:

Zarząd Główny PTSM, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, a wpłatę przekazać na : Zarząd Główny PTSM  46 1240 6218 1111 0000 4622 5247 z dopiskiem: Międzynarodowa Legitymacja PTSM (prosimy do listu z deklaracjami załączyć kopię przelewu)na to konto można wpłacać również należność za znaczki członkowskie do legitymacji krajowej.Dwa tygodnie po otrzymaniu przelewu legitymacje dotrą na Państwa adres.

 

Dokument do pobrania w formie Acrobat Reader
alt
alt

Legitymacja PTSM poświadcza członkostwo w Towarzystwie. Legitymację PTSM może uzyskać każdy turysta bez ograniczeń wieku respektujący założenia idei ruchu schronisk młodzieżowych i regulamin schronisk młodzieżowych.

W Polsce są stosowane dwa rodzaje legitymacji PTSM. Posiadacze legitymacji krajowej PTSM   /kartonowa ze znaczkiem rocznym /   korzystają ze zniżki noclegowej do 25% w polskich schroniskach młodzieżowych.

Przy  krajowej  legitymacji PTSM wpisowe  i  składka  członkowska wynosi:

  wpisowe składka roczna
JUNIOR ( młodzież szkolna i młodsi) 9,00 zł 7,00 zł
JUNIOR ( młodzież akademicka do 26 lat) 14,00 zł 12,00 zł
SENIOR (nauczyciele) 12,00 zł 10,00 zł
SENIOR (osoby prac. powyżej 18 lat) 18,00 zł 17,00zł