Polska Izba Turystyki Młodzieżowej

Polish Chamber of Youth Tourism

Informator PITM 2020

Licznik odwiedzin:

Dziś:Dziś:108
Wczoraj:Wczoraj:174
W tym tygodniu:W tym tygodniu:974
W tym miesiącu:W tym miesiącu:2733
Ogólnie od 4.04.2014r. :Ogólnie od 4.04.2014r. :526164

Polecamy:


 wilejkaBiuro Turystyki Szkolnej MABA

Biuro Podróży Rego Bis

 


Do podstawowych zadań Izby należy:

 • udzielanie pomocy i porad organizatorom turystyki młodzieżowej i rodzinnej oraz organizowanie współpracy między członkami Izby;
 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej - udział w wystawach, targach i innych imprezach promocyjnych;
 • tworzenie warunków dla wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby;
 • wspieranie różnych form szkolenia i dokształcania kadr dla turystyki młodzieżowej oraz popieranie rozwoju zawodowego pracowników turystyki;
 • reprezentowanie interesów branży na forum instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych;
 • analizowanie i ocenianie przepisów regulujących działalność społeczno-gospodarczą w zakresie turystyki dzieci, młodzieży i rodzin;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych odnoszących się do dziedzin zainteresowania Izby;
 • inicjowanie działań zmierzających do nowelizacji aktów prawnych i proponowanie nowych rozwiązań objętych zakresem działania Izby;
 • wyrażanie opinii o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych Izby.
 • Dla członków Izby, poza podstawowymi powinnościami statutowymi, przygotowujemy szereg przedsięwzięć bardzo praktycznych, i tak:
  • od roku na najważniejszych turystycznych imprezach targowych organizujemy stoisko PITM-u, na którym swoje oferty i programy prezentuje każdorazowo kilkanaście biur i obiektów; planujemy w nieodległej przyszłości organizowanie promocji na kilku największych imprezach zagranicznych;
  • przygotowujemy się do uruchomienia bogatego serwisu internetowego - włącznie z rezerwacją miejsc;
  • przygotowujemy profesjonalny katalog ofert i programów członków Izby;
  • przygotowujemy ciekawe szkolenia i kursy dla kadry biur i obiektów turystycznych.