Get Adobe Flash player

XV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych obradował w dniach 03-05.11.2017 roku we Wrocławiu, korzystając z bazy Schroniska Młodzieżowego i Hotelu Tumskiego na Wyspie Słodowej. W Zjeździe uczestniczyli  delegaci reprezentujący oddziały terenowe, członkowie ustępujących władz i zaproszeni goście.
Gośćmi Zjazdu byli m.in. Kamil Krzysztof Zieliński - W-ce wojewoda  Województwa Dolnośląskiego oraz Jacek Potocki - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Warszawie. W trakcie Zjazdu  podsumowano poprzednią kadencję i realizację zaplanowanych zadań za lata 2012 – 2016.
Wszyscy członkowie ZG PTSM otrzymali absolutorium. Zjazd podziękował Panu Prezesowi Henrykowi Gołębiewskiemu za 26 lat kierowania pracami Zarządu Głównego. Nowe - ukonstytuowane władze - liczą na wsparcie i dalszą pomoc Pana Henryka Gołębiewskiego.
W dniu 04.11.2017, wybrano nowe władze na 5-letnią kadencję.
Prezesem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych został Waldemar Domarańczyk, a funkcję w-ce prezesów pełnić będą: Maria Łazarz i Marian Dzimira.
Podczas zjazdu została podjęta  uchwała programowa, która ukierunkuje ogniwa Towarzystwa do przyszłych działań w kolejnych latach. (zdjęcia ze zjazdu do pobrania )


57 Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w Lubachowie (galeria zdjęć do pobrania)

Protokół Ogólnopolskiej Komisji Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych