Get Adobe Flash player
legitymacjaHit Młodego Podróżnika
Wspólna legitymacja międzynarodowa ISIC-PTSM International Student Identity Card
i Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (ISIC-PTSM)

TO:

  • ponad 130 000 zniżek i rabatów w 142 państwach świata, w tym ponad 2500 w Polsce
  • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą - 250.000 zł oraz nastepstw nieszcześliwych wypadków na całym świecie - 20.000 zł.
  • możliwość skorzystania z noclegów w ponad 5000 schronisk młodzieżowych w 78 państwach świata;
  • 20 - 25% zniżki noclegowej w ponad 300 schroniskach młodzieżowych w Polsce.
WSPÓLNA LEGITYMACJA MIĘDZYNARODOWA ISIC-PTSM to jedna legitymacja łącząca korzyści wynikające z posiadania dwóch odrębnych legitymacji. Posiadając ISIC-PTSM korzystacie ze wszystkich ulg i przywilejów dostępnych posiadaczom obu międzynarodowych legitymacji.

O WSPÓLNĄ LEGITYMACJĘ  MIĘDZYNARODOWĄ ISIC-PTSM mogą sie ubiegać wszyscy studenci bez ograniczenia wieku oraz uczniowie powyżej 12 roku życia.

WSPÓLNA LEGITYMACJA MIĘDZYNARODOWA ISIC-PTSM jest ważna 12 miesięcy od daty wystawienia i kosztuje 89 zł z ubezpieczeniem. Można nabyć również legitymację bez ubezpieczenia w cenie 39 zł. Wystawiają je biura ALMATUR na terenie całego kraju oraz  biuro Zarządu Gównego PTSM (pok.709; ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa ).

Do wyrobienia Wspólnej Legitymacji Międzynarodowej ISIC-PTSM jest wymagane okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej i jedno "legitymacyjne" zdjecie.

Dodatkowe szczegółowe informacje o Wspólnej Legitymacji Międzynarodowej ISIC-PTSM: www.isic.pl