Get Adobe Flash player

Regulamin odznaki Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych


Regulamin odznaki „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”
 
1.Odznakę może zdobyć każdy turysta w wieku powyżej 6 lat niezależnie od narodowości będący członkiem PTSM lub MFSM .
Warunek przynależności do PTSM nie dotyczy dzieci do lat 10 oraz zdobywających odznakę małą w stopniu brązowym.
 
2. Ustanawia się 3 rodzaje odznaki „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych” w 5 stopniach:
a/ dziecięca,
b/ mała w stopniu brązowym ,srebrnym i złotym,
c/ duża z laurem.
 
3.Odznakę zdobywa się w kolejności od małej brązowej , bez konieczności uzyskania odznaki dziecięcej.
 
4.Potwierdzenia pobytu w schroniskach w „Książeczce Odznaki” lub założonym zeszycie. Zeszyt powinien zawierać dane osobowe/ imię i nazwisko ,data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania/. „Książeczka Odznaki” lub zeszyt będą podstawą do przyznawania kolejnych stopni odznaki.
 
5.Warunkiem uzyskania odznaki małej w stopniu brązowym, srebrnym i złotym oraz odznaki dużej z laurem jest :
- ukończenie 10 roku życia
- nocleg w odpowiedniej ilości schronisk młodzieżowych,
 
6. Odznakę dziecięcą przyznaje się dzieciom w wieku 6-10 lat za 3 noclegi w schroniskach na terenie kraju.
Warunki te muszą być spełnione przed ukończeniem 10 roku życia.
 
7.Odznakę małą przyznaje się po spełnieniu następujących warunków:
 
a/ na stopień brązowy ;
- nocleg w 5 schroniskach na terenie kraju
 
b/ na stopień srebrny:
- nocleg w 10 schroniskach na terenie kraju
 
c/ na stopień złoty:
- nocleg w 20 schroniskach na terenie kraju
 
8. Odznakę „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych” dużą z laurem przyznaje się po spełnieniu poniższych warunków;
 
- nocleg w 25 schroniskach w tym co najmniej 10 całorocznych
- przedłożenie w Oddziale PTSM weryfikującym odznakę pisemnych uwag o pracy 5   schronisk
 
9. Pobyt w określonym schronisku może być zaliczany tylko raz do każdego stopnia odznaki.
Miejscowości -schroniska dla każdego rodzaju odznaki mogą się powtórzyć w różnych terminach.
 
10.Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne przy Oddziałach PTSM. Swoją decyzję odnotowują w Książeczce Odznaki lub w zeszycie.
 
11. W przypadku odmowy przyznania odznaki należy umotywowaną decyzję odnotować w Książeczce odznaki lub zeszycie.
 
12.Odznaki można nabywać w biurach PTSM. Odznaka duża z laurem jest nieodpłatna.
 
13. Zaleca się wręczanie zdobytych odznak w sposób uroczysty, np. podczas imprez krajoznawczo-turystycznych, posiedzeniach plenarnych Oddziału i innych.